Leg og læring, klumme

By | 2018-05-07T09:38:17+00:00 May 3rd, 2018|Uncategorized @da|

.…Leg og læring

  • En klumme af konsulent og marketingchef hos Maxplay, Michael Rasmussen

Hos Maxplay sælger og producerer vi legepladser. Dette gør os ikke til eksperter i læring, selv om vi hver dag indgår i diskussioner om netop leg og læring. Samtidig har vi har fuld respekt for de pædagogiske fag der ligger til grund for udviklingen og ønsket om at skabe endnu bedre læringsmiljøer. Vores ønske er derfor at bidrage med det vi kan og ved noget om, nemlig hvad der virker på legepladsen og hvordan den indrettes bedst muligt, så kunden opnår det forventede resultat.

I vores daglige møder med beslutningstagere ved legepladsprojekter på landets skoler og institutioner møder vi ofte ønsket om en gennemtænkt løsning der integrerer læring i legen. Dette tager vi meget seriøst og ønsker at indgå i dialogen med vores kunder, om hvordan vi kan kombinere de to begrebspar i den virkelige verden.

I det moderne folkeskolemiljø er det ikke længere tilstrækkeligt at legepladsen er et frirum fra læring. Når vi mødes af ønsket om mere læring på legepladsen er det altid vigtigt at få afklaret hvilken type læring der er tale om. Derfor fokuserer vi på at stille en række spørgsmål til vores kunder, når vi møder ønsket om at integrere læring i legemiljøerne. Det er spørgsmål som:

  • Hvad er læring på legepladsen?
  • Hvilken type læring forventes det, der foregår på legepladsen?
  • Mest leg eller mest læring, hvad er vigtigst og for hvem?

Hvad er læring på legepladsen?

Dette spørgsmål er selvfølgelig afhængigt af hvilke børn der leger, deres alder og hvad formålet er.

Motorik

Læring kan være motorisk og give sig til udtryk i den konkrete færdighed barnet opnår ved at bevæge sig på det konkrete redskab. Det kan eksempelvis være balance, motorik og motion. På legepladsen bliver børn udfordret og lærer hvor deres grænser går både motorisk og fysisk. På den måde øver de den helt nødvendige konsekvensberegning når de klatrer og falder ned.

 Social

Læring kan også være social. Når børn leger øver de sig i virkeligheden på at blive voksne. De laver regler for den interpersonelle relation, der foregår i rollelegen og de sætter rammer som det forventes at man kan holde sig indenfor. På den måde lærer børn at omgås hinanden og at være en del af en gruppe.

Bevægelse

Målet om at børn skal bevæge sig 60 minutter om dagen kan især løftes ved hjælp af et spændende legeområde. Når børn leger, tænker de ikke engang over at de bevæger sig og oplever ikke den samme træthed og modvilje mod bevægelse, som ellers kan indfinde sig. Legepladsen skal derfor skabe mulighed for at børnene kan bevæge sig på mange forskellige måde som en integreret del af legen – på den måde bliver bevægelse en naturlig del af legen.

Didaktik

Den didaktiske tilgang læner sig op ad de seneste års politiske ambition, om at placere danske skolebørn så højt som muligt i Pisa-undersøgelsen, og på den måde skabe målelige resultater og Danmarks bedste folkeskole. I direkte forlængelse heraf kommer de længere skoledage, heldagsskole og en udviskning af de traditionelle adskillelser mellem leg og læring. 

Hvis der er et ønske om at legepladsen skal indgå som et didaktisk redskab i undervisningen, og at legepladsen på den måde bliver en aktiv del af undervisningen, er det meget konkrete beslutninger der skal tages: hvilke fag skal legepladsen understøtte, hvordan skal læring foregå og hvilke alderstrin forventes at kunne få glæde af dette?

Maxplay understøtter den didaktiske tilgang med vores professionelle tilgang til udvikling af moderne legepladser. Vi har stor erfaring med at implementere nogle af de mest innovative idéer på landets folkeskoler, og kombinerer det med de klassiske legeredskaber uanset om det er  ”hårde” naturfaglige eller ”bløde” fag, der skal indgå i læringen.

Skal der så være mest leg eller mest læring på legepladsen? Der er ikke et entydigt svar på dette men vores erfaring er at børn ikke er dumme. De vil gerne lege og de vil gerne lære, men hvis de lugter at der er mere læring end leg på legepladsen så forsvinder de. Derfor er det vores anbefaling at skabe læring på legepladsen, samtidig med at legeværdien holdes høj.