Maxplay i kraftig vækst – brug for flere kræfter

By | 2018-08-23T14:14:32+00:00 August 14th, 2018|Nyt fra Maxplay|

Nye medarbejdere – og der skal flere til!

Den mest solrige danske sommer i de fleste danskeres hukommelse nærmer sig sin afslutning. Hos Maxplay har vi haft en travl sommer. Ja, faktisk har hele året været travlt og hektisk. Vi har dog udnyttet den varme sommerpause til at mande lidt op på kontoret og blandt vores montører, så vi fortsat kan leve op til de høje krav, vi stiller til os selv over for vores kunder.

”Allerede i foråret ansatte vi to nye konsulenter på Sjælland, og det betyder, at vi har fået betydeligt mere at lave på hele Sjælland. Kombineret med den heftige aktivitet vi oplevede i Jylland hele foråret, måtte vi konstatere, at det var nødvendigt at mande op i administrationen. Derfor er det da også glædeligt, at vi har kunnet løse det hurtigt hen over sommeren. Endda med friske folk, der ikke kommer fra branchen”, udtaler Maxplays ejer, Søren Mittag, og hentyder til den trend, Maxplay har oplevet med de seneste fire ansættelser, der alle er hentet ind fra andre brancher.

De næste profiler vi efterspørger hos Maxplay

Maxplay forventer at levere fortsat vækst, og dette vil også komme til udtryk gennem en personaletilvækst i 2019.

Vi forventer at skulle bruge en god profil, der skal supplere vores velfungerende team på tegnestuen. Vi vil gerne have denne profil på plads med ansættelse omkring årsskiftet. Desuden forventer vi, at vores marketingafdeling skal suppleres med en dygtig grafisk og teknisk velfunderet profil,” udtaler Henrik Hansen.  “Vi tror meget på at ansætte de rigtige mennesker, og nogle gange er den rigtige person ledig på et tidspunkt, der ikke nødvendigvis passer ind i Maxplays strategi, så må vi kigge på det, men vi tager ikke folk ind for enhver pris. Maxplay er dog en vækstvirksomhed, og det er derfor væsentligt, at vi hurtigt har etableret os som en af de største virksomheder i branchen – på det parameter er alle forventninger indfriet. Når vi ansætter, er det for at fortsætte den gode vækst og skabe resultater,” siger Henrik Hansen.

Salgsdirektør Henrik Hansen siger om rekrutteringsstrategien:

“Det er en bevidst strategi at finde nye, friske øjne til vores virksomhed. Hos Maxplay er vi mange, der har stor erfaring fra branchen, og der har været en tydelig tendens i branchen i retning af at rekruttere fra konkurrerende virksomheder. Men vi har også brug for friske øjne, der kan tilgå udfordringerne på en ny måde. Derfor er det glædeligt at opleve, at det virker, som det gør. Det betyder dog ikke, at vi lukker øjnene for, hvad der sker i branchen – der dukker jævnligt ansøgninger op fra kollegaer i branchen. Det er vi selvfølgelig meget glade for, og vi tager alle henvendelser meget seriøst.

Du kan møde alle Maxplays medarbejdere lige her