Sikkerhed på legepladsen – faldunderlag

En af de væsentlige punkter at være opmærksom på, når man designer en legeplads, er faldunderlaget.

Dels fordi der ved mange legeredskaber er krav om faldunderlag, som altid skal følge den aktuelle faldhøjde og dels, fordi det er en væsentlig del af udgiften ved at etablere en legeplads.

Det er derfor altid en god ide at skabe sig et overblik over de forskellige muligheder for faldunderlag. Der er nemlig stor forskel på prisen på de forskellige typer faldunderlag og det er ikke alle typer faldunderlag der passer til alle legepladser. Inden du vælger faldunderlag skal du gøre dig klart hvilke parametre, der betyder mest for dig:

  • Holdbarhed
  • Økonomi
  • Vedligehold
  • Æstetik
  • Sikkerhed

Når du har forholdt dig til dette kan du begynde at kigge på de forskellige typer faldunderlag:

Asfalt og fliser: 

Fald under 60 cm kræver ikke faldunderlag.

Græs: 

Ved fald fra 60-100 cm er græs eller løst muldlag godkendt som faldunderlag. Det betyder, at du kan vælge at placere dine redskaber på en græsplæne uden yderligere faldunderlag så længe din plæne er velholdt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at de fleste legeredskaber – hvis de bruges – vil få en slitage omkring sig så der til sidst kun er relativt hårdt stampet jord tilbage. – Dette kan ikke godkendes som faldunderlag og en legepladsinspektør vil ikke godkende dette, selv om græsset var fint, da redskabet blev monteret.

Du skal vælge græs, hvis dine redskaber ikke har en stor faldhøjde, og hvis du er i stand til at vedligeholde din græsplæne næsten dagligt eller ikke forventer den store brug af legepladsen.

Økonomi: Budgetløsning.

Græsmåtter: 

Mange vælger at få udlagt græsmåtter på deres legeplads. Græsmåtter kan monteres direkte på plænen og græsset kan vokse op mellem hullerne i gummimåtten. Dette bevirker at du kan opnå en større godkendt faldhøjde samtidig med at din plæne har græs.

Du skal være opmærksom på at græsmåtter trædes ned i jorden efterhånden som de bliver benyttet. Dette bevirker at underlaget bliver så hårdt som den jord de ligger på og måtterne ikke længere er godkendt som faldunderlag. Derfor anbefales det at måtterne løftes minimum en gang årligt for at sikre et godkendt faldunderlag.

Du skal vælge græsmåtter hvis du gerne vil bevare et udtryk at græs men ikke kan holde din plæne hver dag/ eller hvis du vil være bedre sikret mod nedtrampet underlag.

Økonomi: Prisbevidst

Sand/faldgrus:

Når det kommer til naturmaterialer som underlag vælges oftest faldsand eller faldgrus. Dette materiale kan være hensigtsmæssigt at benytte, hvis man ønsker at legepladsen skal have et naturligt udtryk eller hvis placeringen er i et miljø hvor naturmaterialer kræves. Der kan også vælges barkflis, men der er en række ulemper som gør, at dette kun anbefales i begrænset omfang.

Alm. strandsand er kun sjældent benyttet da det har en tendens til at pakke sig og blive hårdt. Hvis man er i stand til at vedligeholde sit sand (rive jævnligt, fjerne ukrudt og fremmedlegemer) kan dette dog også benyttes som faldunderlag.

Når samtalen falder på sand og faldgrus falder den ofte på kattelort. Mange kan ikke lide, at der skal være sand eller faldgrus på deres legepladser fordi katte ofte bruge disse store sandkasser som toilet. Det anbefales derfor også at underlag af denne type skiftes hvert andet år.

Helstøbt Gummi:

Helstøbt Gummi er det mest populære underlag på den moderne legeplads. Ikke alene lever underlaget op til de krav der er i EN1177, det kan også designes så det passer til netop det udtryk og de farver, der ønskes.

Gummi leveres i et baselag, der giver den ønskede stødabsorbering alt efter den krævede faldhøjde og et toplag, der giver farven.

Gummi giver et lækkert, eksklusivt udseende på legepladsen og giver et minimum af vedligehold, da der ikke skal fejes sand, rives for fremmedlegemer og kattelort og så forventes det at holde op til 20 år.

Derfor er det meget sjældent en dyrere løsning at få leveret en løsning med helstøbt gummi som underlag. Beregninger viser at 3. gang sandet skiftes i en legeplads kunne det bedre have betalt sig at ligge helstøbt gummi, hvis man i stedet følger anbefalinger om at skifte sand hvert andet år.

 Legeplads

Andre typer underlag:

Der findes en række andre typer underlag til legepladser så som kunstgræs, ecoscape og hybridgræs. Disse har som ovenstående en række fordele og ulemper og det er altid en god ide at kontakte din lokale Maxplay konsulent, inden du lægger dig fast på hvilken type underlag, der passer til dit behov – vi er her for at hjælpe dig, og vi fortsætter, mens legen er god ?

Kontakt din lokale Maxplay konsulent