“God, ærlig og konstruktiv dialog omkring realisering af vores vision”

Den nye legeplads på Posen ved Frederiksborg Slot i Hillerød er bl.a. skabt i tæt samarbejde mellem landskabsarkitekterne Thing Brandt Landskab, kunstnergruppen Hesselholdt & Mejlvang, anlægsgartnerne MøllerLøkkegaard og Maxplay. Vi er enormt stolte over det færdige projekt, der går under navnet “En eventyrlig legeplads”. Vi har spurgt Julie Lysemose fra Thing Brandt Landskab, hvad hun synes om det endelige resultat af projektet og ikke mindst samarbejdet med Maxplay.

Hvilke løsninger er I særligt glade for i projektet?
Jeg er særligt glad for de gennemgående teglelementer, der binder legepladsen sammen; Murskiverne, stierne og sandkassen. De vil, når planterne har fået fat og er vokset til, være rygraden i projektet. Som materiale er teglen en direkte reference til Frederiksborg og en del af den kalejdoskopiske opbrydning af slottet som var Hesselholt & Mejlvangs vision. Det synes jeg, at vi er lykkes godt med, som team!

Jeg kan godt lide, at vi har gjort plads til udforskning og ”fri leg”. Stierne bliver som en labyrint, der inviterer til fange- og gemmelege, og der er små ”skatte” eller ornamenteringer i belægningen og i murene, som man kan gå på opdagelse efter.

Hvorfor valgte I at samarbejde med Maxplay på dette projekt?
Maxplay var inde som sparringspartner allerede tidligt i processen, hvor vi havde en god, ærlig og konstruktiv dialog omkring hvordan vi kunne realisere vores vision inden for den økonomiske ramme. Maxplay delte vores begejstring for projektet og forstod, hvor vi ville henad, hvilket også var grunden til at vi anbefalede Hesselholt & Mejlvang at bruge jer på kunstprojektet. Det har for os været super tilfredsstillende at det lykkedes med i sidste ende også at være Maxplay der stod for etableringen og dermed har været med fra start til slut.

Hvordan vil I vurdere samarbejdet om projektet ?
Samarbejdet mellem kunstnerne, legepladsleverandør og os som rådgivere har været super konstruktivt i dette projekt. Alle har ydet lidt ud over det sædvanlige for at projektet skulle lykkes inden for et begrænset anlægsbudget.

Ville I samarbejde med Maxplay i andre sager?
Selvfølgelig!

Læs mere om Thing Brandt Landskab her 

Eller klik her og læs, hvad kunstnergruppen Hesselholdt & Mejlvang siger om samarbejdet og det færdige projekt.